ארכיון יומי : 06/07/2016


לחברינו תושבי השכונה, כוחנו הוא בהאחדותינו, כשאנו מאוחדים, אנחנו מצליחים בכל. יש לנו בועד השכונה רעיון, ורצינו לשתף אתכם, ולהתייעץ אתכם, לעלות ביחד רעיונות כולנו, כל התושבים, וליצור בנק, לא בנק של מזומנים, אלא בנק של – זמן, לפני שנים רבות לא היה כסף, היה סחר חליפין, היו מחליפים לדוגמה: […]

בנק הזמן – ברמת ורבר