בנק הזמן – ברמת ורבר


picture-2267

לחברינו תושבי השכונה, כוחנו הוא בהאחדותינו,
כשאנו מאוחדים, אנחנו מצליחים בכל.
יש לנו בועד השכונה רעיון, ורצינו לשתף אתכם, ולהתייעץ אתכם,
לעלות ביחד רעיונות כולנו, כל התושבים, וליצור בנק,
לא בנק של מזומנים, אלא בנק של – זמן,
לפני שנים רבות לא היה כסף,
היה סחר חליפין, היו מחליפים לדוגמה:
אחד היה לו ביצים ולשני חלב והיו מחליפים בניהם וכן הלאה.

לנו ברוך ה' ביצים וחלב יש במכולת,
אבל אנחנו צריכים עזרה אחד מהשני, עזרה של זמן,
לדוגמה אחד רוצה ללמוד אנגלית, אבל הוא יודע לנגן בגיטרה,
השני יודע אנגלית ורוצה ללמוד לנגן בגיטרה,
ואז יש לנו בנק, ומחליפים כל אחד בזמנו,
מי שיודע ללמד לנגן על גיטרה מלמד לנגן על גיטרה, ומי שיודע ללמד אנגלית יילמד אנגלית,
וכן הלאה.
זה רעיון ראשוני שלנו בועד השכונה, בו ונעבד את זה ניישם ונביא לידי ביטוי את זה.