הזמנה לתושבי השכונה לשוחח עם נציגי העירייה על מתווה "התחדשות עירונית" בשכונה


הזמנה לתושבי השכונה לשוחח עם נציגי העירייה על מתווה "התחדשות עירונית" בשכונה.

הזמנה לתושבי השכונה לשוחח עם נציגי העירייה על מתווה "התחדשות עירונית" בשכונה.