ישיבה מקדימה של ועד השכונה עם מתכנני פרויקט התחדשות עירונית


בישיבה המקדימה השתתפו: יו"ר השכונה מר אהרון טוויג, יו"ר ועד הורי בית ספר קפלן מטי חי, וחברי ועד השכונה אליעזר, שרה, רפי, משה, ושתי מובילות הפרויקט מטעם משרד השיכון ועיריית פתח תקווה. קרדיט התמונה: דוברות ועד השכונה.

בישיבה המקדימה השתתפו:
יו"ר השכונה מר אהרון טוויג, יו"ר ועד הורי בית ספר קפלן מטי חי, וחברי ועד השכונה אליעזר, שרה, רפי, משה, ושתי מובילות הפרויקט מטעם משרד השיכון ועיריית פתח תקווה.
קרדיט התמונה: דוברות ועד השכונה.

ישיבה מקדימה,
ועד השכונה עם מתכנני פרויקט התחדשות עירונית בשכונתינו רמת ורבר.
התחדשות עירונית הוא יוזמה ברוכה אך יש לתת את הדעת על כמה היבטים:
כמו כניסות ויציאות מהשכונה, שטחים ירוקים לרווחת הציבור, מבני ציבור, גני ילדים, בתי ספר וכדומה.

כדוגמת מצוקת השכונות החדשות הפקוקות והחסרות שטחים ירוקים ומבני ציבור.
עוד דוגמא לא פשוטה, היום בעל דירה שמצבו הכלכלי לא טוב וקשה, משלם מיסי ועד וארנונה נמוכים יחסית, לעומת תשלומים גבוהים בבנינים חדשים, שבהם יש מערכות חדשות שדורשות אחזקה יקרה.

אלו רק חלק מהדילמות לכן חשוב מחשבה קולקטיבית ורחבה, של כולנו, כל התושבים.
ולא להפקיר שאלות הללו לבעלי מקצוע חיצוניים.

משתתפי הישיבה יו"ר השכונה מר אהרון טוויג, יו"ר ועד הורי בית ספר קפלן מטי חי, וחברי ועד השכונה אליעזר, שרה, רפי, משה, ושתי מובילות הפרויקט מטעם משרד השיכון ועיריית פתח תקווה.

קרדיט התמונה: דוברות ועד השכונה.
תצלום – בישיבה המקדימה השתתפו:
יו"ר השכונה מר אהרון טוויג, יו"ר ועד הורי בית ספר קפלן מטי חי, וחברי ועד השכונה אליעזר, שרה, רפי, משה, ושתי מובילות הפרויקט מטעם משרד השיכון ועיריית פתח תקווה.

קרדיט התמונה: דוברות ועד השכונה.