סקר בנושא תכנית ההתחדשות העירונית בנוגע לרמת ורבר


הורד (1)לחץ כאן לסקר

להלן קישור לסקר שעושה העירייה בנושא רמת ורבר.
רק צריך לצין שהסקר לא נבנה על ידינו (ועד השכונה) אלה ע"י בעלי מקצוע של העירייה ומשרד השיכון אין אנו אחראים עליו ועל תוצאתו.

תושב יקר,

בימים אלה מקדמים העיריה ומשרד השיכון והבינוי תכנית להתחדשות עירונית לרמת ורבר. התכנית תקבע עקרונות תכנוניים להתחדשות מבני המגורים והמרחב הציבורי בשכונה, כולל מבני הציבור, שטחים ירוקים פתוחים, ומערכת התחבורה. תכנית להתחדשות עירונית היא הזדמנות מיוחדת להשפיע על דמות השכונה ולכן, אנו פונים אליך ,תושב השכונה, בבקשה להשתתף ולהביע את דעתך בנושאים שונים.

לפניך שאלון בו הנך מתבקש/ת לענות על מספר היגדים שיתרמו לתכנון השכונה. השאלון אנונימי ומשמש לצרכי התכנון בלבד. השאלון מיועד לבני 17 ומעלה, תושבי השכונה.

תודה על השתתפותך בסקר צוות התכנון