תודה למנהל התברואה האזורי על עזרתו בניקוי השביל


בתמונה - יו"ר ועד השכונה מר אהרון טוויג, בסיור הניקוי של ירון מנהל התברואה האזורי.

בתמונה – יו"ר ועד השכונה מר אהרון טוויג, בסיור הניקוי של ירון מנהל התברואה האזורי.

בתמונה - יו"ר ועד השכונה מר אהרון טוויג, בסיור הניקוי של ירון מנהל התברואה האזורי.

בתמונה – יו"ר ועד השכונה מר אהרון טוויג, בסיור הניקוי של ירון מנהל התברואה האזורי.

בתמונה - יו"ר ועד השכונה מר אהרון טוויג, בסיור הניקוי של ירון מנהל התברואה האזורי.

בתמונה – יו"ר ועד השכונה מר אהרון טוויג, בסיור הניקוי של ירון מנהל התברואה האזורי.

תודה רבה לירון מנהל האזור התברואה שלנו, על העזרה בניקיון שביל הנמצא מהצד האחורי של בית ספר קפלן, רח' צה"ל.