בעקבות המכתב שנשלח למנהל מחלקת תברואה

המכתב שנשלח מיו"ר ועד השכונה מר אהרון טוויג למנהל התברואה.
בעקבות המכתב שנשלח הבוקר למנהל מחלקת התברואה צחי מזרחי (אזור מערב) .
תערך פגישה עם עובדי אגף התברואה וחברי ועד השכונה ויעלו כל הבעיות למציאת פתרונות.
ולעניין המעבר האחורי של כניסת בית קפלן מרח' צהל שבעיקר משמש את סגל הבית ספר,
תגובתו של צחי מזרחי מנהל מחלקת התברואה, הדיווח יעובר ויטופל במיידית ויקבע פגישה בקרוב.

המכתב:
בס"ד 10/7/16

לכבוד
צחי מזרחי
מנהל מחלקת תברואה
אזור מערב פ"ת

השלום והברכה!

הנדון: נקיון שכונת רמת ורבר

לידיעתך, מצב ניקיון בשכונה דורש שיפור בכמה נושאים. ברצוני לקבוע פגישה על מנת לייעל ולשפר את מצב הניקיון בשכנותינו, ולהדק את שיתוף הפעולה עם אגף התברואה.
ברשותך, יש צורך בניקיון מיידי בכניסה האחורית של בי"ס "קפלן", יש דרך גישה מחניון של רח' צהל 2 ו4 שמש את סגל בית הספר, שביל הגישה מוזנח בצורה קשה מאוד, והיום בסיור עם מנהלת בי"ס "קפלן" הגב' טלי טולדנו, קשה היה לראות את מצב הניקיון הירוד…
אבקש לשלוח עוד היום צוות שינקה את המעבר ויחזיר אותו למצב נורמלי.

בתודה ובכבוד רב,
אהרון טוויג
יו"ר שכונת רמת ורבר