בעקבות המכתב שנשלח למנהל מחלקת תברואה - התחדשות עירונית בישראל