מהי החשיבות של עורך דין בפרויקט התחדשות עירונית? - התחדשות עירונית בישראל