עורך דין פינוי בינוי כגורם מגשר ומקשר בפרויקט - התחדשות עירונית בישראל